Norge undertegnet Dublin-konvensjonen

Brussel (NTB): Norge og Island undertegnet i dag en avtale med EU om regler for behandling av asylsøknader.