Sårbar salamander i rik Hordalands-natur

Det biologiske mangfoldet i Hordaland er større og mer spennende enn mange av oss er klar over. I fylket finnes for eksempel en av de største forekomstene av stor salamander i Europa.