Økende splid mellom USA og Europa

Den politiske avstanden over Atlanterhavet øker, på grunn av uenighet om nedrustning og global klimapolitikk.