NATO-leger avviser uranfare

NATOs medisinske komité avviser en sammenheng mellom bruk av utarmet uran og en rekke blodkrefttilfeller blant soldater.