Ikke nok blod til å hjelpe

Tomme blodbanker kan bli skjebnesvangert for de mange tusen skadde ved sykehusene i New York og Washington.