Kina og Russland står fast på ABM-avtalen

Russland og Kina fastholdt lørdag at ABM-avtalen fra 1972 fortsatt er en hjørnestein for å sikre internasjonal strategisk stabilitet, ifølge en russisk tjenestemann.