- Flere kilo uran stjålet i Russland

Flere kilo lavanriket uran og noen gram våpengradert materiale er stjålet fra russiske kjernekraftverk og industriområder det siste tiåret.