"Kugalskap" hos sau i USA?

En flokk på 234 sauer som amerikanske myndighetene frykter er smittet av en form for kugalskap, er sendt til destruering.