Den pensjonerte erkebiskopen Francisco Jose Cox Huneeus og tidligere biskop Marco Antonio Ordenes Fernandez er degradert til lekfolk av paven, opplyser Vatikanet lørdag.

Kunngjøringen omtales som uvanlig detaljert, og ses som et signal om økt åpenhet rundt hvordan Vatikanet håndterer overgrepssaker.

Ifølge Vatikanets uttalelse ble avgjørelsen tatt basert på bevismateriale som var så overveldende at det ikke var nødvendig med en kirkerettslig behandling.

Tidligere har det vært svært sjeldent at Vatikanet har kunngjort slike tiltak mot prester. I høyden har det blitt offentliggjort en enkelt setning om at en biskop har fratrådt, uten nærmere forklaring.

Cox er 87 år gammel og har tjent som biskop i Chillán i Chile og hadde også en sentral posisjon i Vatikanet under pave Johannes Paul II. Fernandez er 53 år gammel og ble biskop i Iquique nord i Chile i 2006, før han trakk seg seks år senere. Helsemessige problemer ble oppgitt som årsaken.