Frykten er hans våpen

Saddam Hussein har styrt Irak i 35 år i kraft av hemningsløst å vise og fortelle befolkningen de blodige konsekvenser av å krysse hans spor.