Samler splittet folk

Står ETA bak bombene i Madrid, vil organisasjonen neppe lykkes i å påvirke søndagens valg. Motstanden mot ETA er omtrent det eneste som kan samle et ellers sterkt splittet land.