- Færre utenlandske soldater i Irak neste år

Irakiske toppledere har i helgen gjort et stort nummer av at britene kan trekke seg ut av Irak om ett år, og at de amerikanske militære styrker vil bli redusert neste år.