Colombias president får stille til gjenvalg

Gronnlovsdomstolen i Colombia har godkjent en lov som gir presidenten anledning til å stille til valg for en andre periode.