Flere amerikanske barn bruker lykkepiller fremfor terapi

Tallet på amerikanske barn og tenåringer som fikk diagnosen depresjon, mer enn doblet seg fra 1995 til 2002. Samtidig økte bruken av lykkepiller, mens terapi og rådgiving ble mindre vanlig.