Kvinner oppfordres ikke til å søke pavens garde

Det er gått et halvt årtusen siden Sveitsergarden ble grunnlagt, men elitestyrken som vokter paven mener tiden ennå ikke er inne til å ta opp kvinner som rekrutter. Kvinner oppfordres kort sagt ikke til å søke.