Hareide pessimist i Buenos Aires

Miljøvernminister Knut Arild Hareide er pessimist med tanke på utfallet av klimakonferansen i Buenos Aires.