Fugleinfluensa i Danmark

Nytt tilfelle fugleinfluensa av typen H5N1 er påvist i Danmark