Opprettholder dødsdom mot japansk sektleder

En domstol i Tokyo opprettholder dødsdommen mot en leder i dommedagssekten som sto bak giftgassangrep på undergrunnstog i Tokyo i 1995.