Står gjerne litt lenger i jobben

Pensjonsalderen i Danmark skal heves fra 65 til 67 år, er flertallet i Folketinget enig om. Fortsatt skal man kunne gå av før med såkalt etterlønn, og her heves grensen fra 60 til 62 år.