Den europeiske revolusjon

EU får om kort tid en egen grunnlov. Det er klart etter at utkastet i hovedtrekkene ble omfavnet på toppmøtet i Hellas. Er EU enda en eliterevolusjon massene senere vil slutte seg til?