Vedtok irakisk grunnlovsutkast

Søndag ble et klart flertall i den irakiske grunnlovskomiteen endelig enig om et utkast til landets nye grunnlov. Men blant sunniaraberne er motstanden fortsatt stor.