Millioner flyttes på kommando

Kinas største moderniseringsprosjekt - De tre kløfters demning - har gjort myndigheter og firmaer rike. Men på grasrotnivå er prosjektet et virvar av vilkårlige administrative beslutninger, som har gjort de forflyttede fattige.