Muslimene får sin første gravlund i Danmark

Danmark har fått sin første muslimske gravlund i Brøndby utenfor København.