• (1/2)
    AMERIKANSK PRESS: Seniorforsker Hilde Henriksen Waage ved Institutt for Fredsforskning fremholder at uten amerikansk press mot Israel vil det ikke bli levedyktig fred i Midtøsten.<p/>ARKIVFOTO: HÅVARD BJELLAND

- USA må presse Israel