Selger barn til prostitusjon

Blant dem som overlevde flodbølgekatastrofen er det tusenvis av foreldreløse barn som må ha hjelp til å finne familien eller bli voktet på sikre steder, slik at de kriminelle bandene ikke får tak i dem.