Obama støtter kontroversielt mosképrosjekt

President Barack Obama støtter planene om å bygge en moské og et muslimsk kultursenter nær åstedet for 11. septemberangrepet i New York.