— Alle sider forpliktet seg til å ta alle nødvendige skritt for å oppnå målet om en fredsavtale i løpet av de neste seks månedene, het det i en kunngjøring fra den britiske statsministeren David Cameron.

De tre regjeringssjefene møttes i London mandag, før Karzai skulle reise videre til Oslo.

Cameron sa Karzai og Zardari har blitt enige om et sterkere samarbeid enn tidligere. Han oppfordret også Taliban til å ta del i fredssamtalene.

Taliban og andre opprørsgrupper opererer på begge sider av grensen mellom Pakistan og Afghanistan.

Karzai har sagt det ikke er nok å få til en fredsavtale med Taliban alene, men at det er nødvendig å også ha samtaler med «eksterne elementer».