— Vi forbereder oss på å handle hvis det blir nødvendig og et mandat blir vedtatt, sier Hervé Ladsous, sjef for FNs fredsbevarende operasjoner.

Tidligere i år ble en ubevæpnet observatørstyrke på 300 mann sendt inn i landet, men observatørene ble senere trukket ut fordi risikoen var for høy.

Ifølge Ladsous er førsteprioritet nå å få på plass en midlertidig eller varig våpenhvile i landet. Men FN legger samtidig planer for hva verdenssamfunnet skal gjøre hvis en våpenhvile eller en politisk løsning kommer på plass, forteller han.

— Vi tenker på hvordan vi vil kunne bidra til sikkerhet og beskyttelse av sivile innenfor rammeverket av en løsning, sier han.

Ladsous understreker samtidig at det til sjuende og sist vil bli opp til FNs sikkerhetsråd å avgjøre hvordan FN skal bidra i Syria.