Katastrofen har gått verst ut over Sindh-provinsen sørøst i landet, der over tre millioner er rammet. Men situasjonen er også svært alvorlig i Sindhs naboprovinser Baluchistan og Punjab, opplyste myndighetene onsdag.

Over 4,5 millioner mål dyrket jord er satt under vann, noe som kan føre til sterkt reduserte avlinger. Det er tredje året på rad at Pakistan rammes av store oversvømmelser, og spesielt i 2010 var ødeleggelsene enorme.

Norge gir nå 20 millioner kroner til arbeidet med krisen. Hjelpen går gjennom UNICEF og Kirkens Nødhjelp, og kommer i tillegg til den ordinære bevilgningen til humanitære kriser i Pakistan på 50 millioner kroner i 2012, opplyser UD i en pressemelding.

I juni ga UD også ytterligere 18 millioner kroner i støtte til internt fordrevne flyktninger i Khyber-provinsen.