— Røde Kors på Filippinene jobber nå på spreng med å redde liv, søke etter overlevende og gi hjelp til de som er kommet til evakueringssentrene. Veiene inn til mange av områdene som er rammet er blokkert av trær, strømledninger som har falt ned og ødeleggelser på selve veien. Det har også kommet rapporter om jordskred som følge av tyfonen. Det vil ta dager å få ryddet veiene slik at nødhjelp kan komme fram til de som trenger det aller mest, sier fungerende utenlandssjef i Røde Kors, Mattis Raustøl.

Mistet alt

Så mange som 12.000 mennesker fryktes omkommet i provinsene Leyte og Samar. Hundretusenvis av andre har mistet hjemmene sine og alt de eier. Det er mangel på mat og vann, og situasjonen er prekær, melder flere internasjonale hjelpeorganisasjoner.

At telefonkommunikasjonen ligger nede og strømforsyningen er brutt, gjør heller ikke redningsarbeidet enklere.

— Vi har Røde Kors team inne i de rammede områdene, men vi har ennå ikke fått kartlagt omfanget av hjelpen de trenger, fortsetter Raustøl.

Mange barn utsatt

FNs barneorganisasjon UNICEF sier at anslagsvis 1,7 millioner barn bor i de hardest rammede områdene.

— 36 provinser er ifølge myndighetene berørt av tyfonen, og vi vet at et betydelig antall barn har blitt hardt rammet, sier UNICEFs sjef i Filippinene, Tomoo Hozumi.

— Vår første prioritetnå er livreddende tiltak, å få medisiner, mat og vann ut til barna og deres familier, fortsetter han.