• TIL TYSKLAND: Helsepersonell i det tyske forsvaret tok i går imot 19 sårede ukrainske soldater på Tegel-flyplassen i Berlin. Soldatene kom fra Kiev til Berlin for å bli behandlet på militærsykehuset der. FOTO: FABRIZIO BENSCH, REUTERS FOTO: FABRIZIO BENSCH

Ber om hjelp til krigsskadde

Det norske helsevesenet skal vurdere om dei kan ta imot skadde frå krigen i Aust-Ukraina. 19 såra soldatar vart i går frakta til Tyskland.