De store oppkjøpene vil kunne føre til en lavere lånerente, noe som igjen vil kunne gi ny aktivitet i økonomien.

Det er ikke satt noe tidspunkt for når støttekjøpet av obligasjoner skal opphøre. Tiltaket skal vare fram til det er tydelige tegn til at økonomien tar seg opp og det skapes flere arbeidsplasser, kunngjorde Federal Reserve torsdag. Månedsbeløpet tilsvarer 230 milliarder kroner.

Tiltaket er mer omfattende enn de fleste analytikere hadde ventet og vil trolig også høste kritikk fordi det kan bidra til inflasjon.

Det er uvanlig at sentralbanken knytter et tiltak direkte til hva som skjer på arbeidsmarkedet.

Sentralbanken lover også å holde styringsrenten lav til midten av 2015.

Kunngjøringen førte torsdag til oppgang på amerikanske børser, men analytikere var ikke sikre på at oppgangen ville vare ut dagen.

Tidligere har Federal Reserve forsøkt å hjelpe amerikansk økonomi med støttekjøp av statsobligasjoner, men nå satses det altså på obligasjoner knyttet til boliggjeld.

De nye støttekjøpene av boligrelaterte obligasjoner kommer i tillegg til 2.300 milliarder dollar som sentralbanken allerede har brukt til å kjøpe statsobligasjoner og boliggjeldobligasjoner.