Avtalen ble inngått torsdag etter at forhandlingene hadde blitt utsatt i ett døgn.

— Vi har klart det, sa WTOs generaldirektør Roberto Azevedo i en tale til de 160 medlemsstatene.

— Dette er svært gode nyheter for verdenshandelen og kan puste nytt liv i Doha-forhandlingene om en global handelsavtale, sier utenriksminister Børge Brende (H).

Medlemsstatene har sluttet seg til to avtaler om matsikkerhet og handelsforenkling.

Reformen ble vedtatt på den indonesiske øya Bali i fjor, men har ligget i dvale siden juli. Årsaken er at India nektet å vedta avtalen såfremt det ikke ble gitt garantier for at inderne ikke risikerer å bli straffet for sine matlagre.

Tidligere i november opplyste India og USA at de hadde løst konflikten.