BT skriver i dag om ti år gamle Shaimaa som ble sendt ut av Norge etter å ha bodd syv år i landet. BT fulgte jenten, hennes mor og yngre søsken under utsendelsen til Jemen. SV-leder Audun Lysbakken reagerer sterkt på behandlingen Shaimaa og andre i hennes situasjon får i Norge.

— Historien om Shaimaa og hennes familie er sterk og hjerteskjærende, men dette er virkeligheten i Norge, dessverre. Det er en hjerterå politikk som beviser at vårt land stryker på den viktige prøven som handler om anstendighet, nemlig å sette barns interesser foran ønsket om å straffe voksne, sier SV-leder Audun Lysbakken.

Familien til Shaimaa Isam Mohammed Yusuf fikk avslag på asylsøknaden i 2008. Foreldrene løy først om identiteten, men i vår oppga de trolig det som er deres korrekte identitet.

Utsettelser

SV krever at utsendelsen av asylsøkere med lengeværende barn må stilles i bero inntil den nye forskriften for denne gruppen asylbarn er kommet på plass.

Det er snart gått ti måneder siden Venstre og KrF inngikk en asylavtale med regjeringspartiene Frp og Høyre. De to sentrumspartiene omtalte det som en seier i avtalen at hensynet til barn skal vektlegges mer,

UT AV HJEMMET: Shaimaa klamret seg til Ipaden sin da hun måtte forlate huset i Lillesand. Sivikledd politi fulgte henne i bakgrunnen.

og at det skulle komme en løsning for lengeboende asylbarn i Norge.

Men fremdeles er ikke den nødvendige forskriftsendringen kommet på plass. Så sent som tirsdag denne troppet partilederne Trine Skei Grande (V) og Knut Arild Hareide (KrF) opp i Justisdepartementet for å diskutere asylavtalen med statsråd Anders Anundsen (Frp). Målet for sentrumspartiene var å få fortgang i arbeidet med en forskriftsendring som skal ta mer hensyn til barnas beste i asylsaker.

— Vi mener alvor

— Anundsen forsto nok at vi mener alvor da vi avbrøt innspurten i budsjettforhandlingene for å få regjeringen til å legge mer trøkk på i denne viktige saken. Både Venstre og KrF ønsker et mye sterkere gjennomslag for hensynet til barna, sier Hareide.

— Det tragiske er at Shaimaa, hennes familie og andre i samme situasjon trolig hadde fått bli i Norge hvis de nye reglene nå var innført. Men regjeringen ønsker ingen liberalisering. For justisminister Anders Anundsen er det viktigst at politiet når sine måltall for utsendelser. Regjeringen har sagt at de vil sende ut kriminelle asylsøkere, men tar barnefamilier fordi de er enklest å spore opp og pågripe, sier SV-leder Audun Lysbakken.

KrF-leder Knut Arild Hareide deler Lysbakkens synspunkt om at barnefamilier nå rammes hardt av den gjeldende utsendingspraksisen. Regjeringen har satt som mål å sende sende ut 7100 asylsøkere uten opphold i løpet av 2014.

- Det haster

— Når politiet blir målt på hvor mange de klarer å sende ut, blir resultatet fort at de tar familier for å få ut flere personer på én gang. Dette viser at det haster med en oppfølging av asylavtalen på dette området, sier Hareide.

SHAIMAAS ROM: Da Shaimaa kom hjem fra skolen, der hun fikk beskjeden om utkastelsen fra Norge, kastet hun seg gråtende på sengen.

KrF og Venstre har tidligere anklaget regjeringen for å trenere de delene av asylavtalen som de er spesielt opptatt av, særlig hensynet til barn.— Trine Skei Grande og jeg har også tatt saken opp direkte med Erna Solberg og Siv Jensen. De viste forståelse for vårt syn. Vi forventer nå at det blir en avklaring straks. Vi skjønner at det tar tid å få regelverket på plass, men nå har dette tatt altfor lang tid, sier Knut Arild Hareide.

- Ødeleggende

Venstre-leder Trine Skei Grande kommenterer reportasjen om Shaimaa slik i en epost til BT:

— Det er hjerteskjærende når barn som har vært her så lenge sendes ut, og vi har derfor vært tydelige på at hensynet til barn må vektlegges i større grad enn det som er tilfellet i dag. Vi kan ikke løse enkeltsaker, men vi har en avtale med regjeringen og venter nå på at justisministeren får på plass liberaliseringen av regelverket på dette området, uttaler Skei Grande.

Venstre-lederen peker også på at det fremgår av reportasjen at Shaimaas bror trolig trenger ekstra oppfølging. - Det gjør saken enda mer spesiell, ifølge Skei Grande.

— Barn av asylsøkere, som er født og oppvokst, eller har bodd nesten hele sitt liv i Norge, vil kunne oppleve det som svært ødeleggende å bli sendt ut av landet. Det er snakk om hvor mye vi skal straffe barna for det de voksne har gjort. Barn som har dype røtter i Norge og som ser på Norge som sitt hjemland, vil oppleve det som en enorm påkjenning å måtte reise tilbake til et nesten ukjent land og kultur, uutaler Skei Grande.

- Handler om mennesker

SV-leder Audun Lysbakken sier Solberg-regjeringens støttepartier, Kristelig Folkeparti og Venstre, nå er i samme situasjon som det SV var i den rødgrønne regjeringen.

— Arbeiderpartiet ønsket ingen liberalisering. Dessverre er situasjonen den at et stort flertall av norske velgere stemmer på tre partier som er omtrent like strenge i innvandringspolitikken. Da er det begrenset hva SV, KrF eller Venstre klarer å utrette. Jeg håper velgerne nå ser konsekvensene av denne politikken. For historien om Shaimaa dokumenterer at dette handler om virkelige mennesker med høyst virkelige liv, sier Lysbakken.