Ønsker Musharrafs valgkunngjøring velkommen

Vestlige ledere er positive til president Pervez Musharrafs kunngjøring om at det skal avholdes valg på nasjonalforsamling i Pakistan før 9. januar, men ønsker at unntakstilstanden i landet skal oppheves.