Zimbabwes historie

Det afrikanske landet, som tidligere ble kalt Sør-Rhodesia, har en broket historie. Her er noen av hovedtrekkene.