Magesyke, oppkast og høyt blodtrykk

Lydia Jusupova i den russiske menneskerettighetsorganisasjonen Memorial fikk i 2005 Raftoprisen for sitt arbeid for menneskerettighetene i Tsjetsjenia. Nedenstående er utdrag av et bokmanuskript Jusupova en gang håper å få utgitt.