Generaler fra Sør-Korea og Nord-Korea snakker

Generaler fra Sør-Korea og Nord-Korea har innledet direkte samtaler om en historisk jernbaneforbindelse mellom de dypt splittede nabolandene. Men nordkoreanerne tar også opp andre spørsmål.