Nytt skrekkvåpen

Det er 95 prosent sannsynlig at Israel i Gaza har tatt i bruk et nytt, ekstremt ødeleggende våpen for krigføring i byer.

  • Inge Sellevåg
Publisert Publisert
icon
Denne artikkelen er over 12 år gammel

Det hevder Per Nergaard, leder for Norsk Folkehjelps mineskadeavdeling.

Mineskadeavdelingen ved sykehuset i Tromsø har vært i kontakt med sykehus i Gaza og fått bilder og beskrivelser av skader som har sjokkert kirurgene der.

De har de siste dagene fått inn pasienter med avrevne armer og bein og andre store kroppslige ødeleggelser. I noen tilfeller er hele underkroppen blåst bort.

– Mineskadeavdelingen i Tromsø mener at skadene med 95 prosent sannsynlighet skyldes det nye våpenet DIME. Vi stoler helt på den vurderingen og avventer mer informasjon fra Gaza før det eventuelt kan fastslås sikkert at våpenet er brukt, sier Per Nergaard.

«Fokusert dødelighet»

DIME er en forkortelse for «dense inert metal explosive» og er en bombe som er en blanding av eksplosiver og et pudder med partikler av metallet tungsten.

Tungsten brukes fordi metallet «overlever» de ekstreme temperaturene i en eksplosjon. Når bomben eksploderer, dannes en ufattelig kraftig, tung trykkbølge med metallpartikler. Bølgen har en virkning som våpenprodusenten, det amerikanske luftforsvaret, teknisk beskriver som «fokusert dødelighet».

Våpenet er utviklet for å møte utfordringen med å føre krig i tett befolkede byområder og ta militære mål uten at sivile rammes unødvendig. De voldsomme skadene skal ifølge spesifikasjonene være begrenset til et område med rundt 10 meter radius.

Vitenskapelig sadisme

– Rekkevidden og virkningen til et våpen som DIME vil være helt avhengig av de fysiske forholdene på stedet. Omgivelsene kan reflektere bølgen og gi den en ny retning, sier kirurg Hans Husum, leder for mineskadeavdelingen ved sykehuset i Tromsø.

Det var også mistanke om at Israel brukte DIME i Libanon i 2006 og bildene fra Gaza viser skader som ligner dem man observerte den gangen. I tillegg til avrevne lemmer ses svært store brannsår som Husum mener ikke kan forklares på annen måte enn at de skyldes det nye skrekkvåpenet.

– At et slik våpen utvikles må beskrives som vitenskapelig sadisme. Ingen militær begrunnelse kan rettferdiggjøre at mennesker utsettes for de lidelser DIME medfører, sier Husum.

Partikkelprøver

– Helt sikre på at DIME er brukt blir vi ikke før det tas prøver av pasienter for å se om de har tungstenpartikler i kroppen, sier Per Nergaard.

Han er bekymret for at våpenet ikke bare gir store kroppslige ødeleggelser, men også kan forårsake kreft. En amerikansk helsestudie fra 2005 fant at tungstenpartikler fremkaller en aggressiv kreftform kalt rhabdomyosarcoma.

– Tungstenpartikler kan også bli igjen i miljøet der bomben eksploderer. Dette våpenet kan forårsake et helseproblem på lang sikt som ligner det vi kjenner fra bruken av utarmet uran, sier Nergaard.

Vanskelig å vurdere

Norges Røde Kors har på forespørsel fra BT kontaktet det internasjonale Røde Kors sine representanter i Gaza.

–Våre folk kan verken bekrefte eller avkrefte at DIME er brukt. Det er derfor vanskelig for oss å vurdere dette våpenets karakter. Ut fra beskrivelser på nettet ser det ut til at våpenet i seg selv ikke strider mot folkeretten, men at bruken av det kan gjøre det, sier Mads Harlem, leder av folkerettsavdelingen i Norges Røde Kors.

Det norske forsvaret har ingen informasjon som tyder på at DIME er tatt i bruk. – Vi vet at våpenet er under utvikling og har bare beskrivelser av det som ligger på nettet, sier oberstløytnant Halvor Johansen ved Forsvarets Stabsskole.

– Skadene som meldes fra Gaza trenger ikke skyldes nye våpen. De kan oppstå forårsakes av vanlige anslagsvåpen. Når de brukes i byområder kan det oppstå spesielle trykksituasjoner med dramatisk effekt, sier Halvor Johansen.

Publisert

Les mer om dette temaet

  1. Dødstallet til himmels

BT anbefaler

Her blir det gigantkonsert for 45.000 bergensere

Godshavnen på Dokken blir åsted for den største konserten i Bergens historie.

LES SAKEN