Nytt skrekkvåpen

Det er 95 prosent sannsynlig at Israel i Gaza har tatt i bruk et nytt, ekstremt ødeleggende våpen for krigføring i byer.