McCain i tet

John McCain har større oppslutning enn Barack Obama på flere meningsmålinger.