- Jeg var alltid i opprør

En tredjedel av alle jenter i USA blir gravide før de fyller 20. Og tallet øker.