- Overgrep på begge sider

Erna Solberg (H) har stor sympati for tamilene men mener at begge parter i konflikten gjør seg skyldig i overgrep.