Liket av baby funnet i pose

Da elva gjennom Odense skulle renses tirsdag, fant arbeiderne liket av en baby pakket inn i en plastpose.