Størst vekst, men langt igjen

Den tyske økonomien vokser, og aller raskest øst i landet. Men det gamle DDR har mye å ta igjen.