Det islamistiske opprøret i Nord-Mali sto øverst på agendaen under AUs 19. toppmøte i Etiopias hovedstad Addis Abeba i helgen. De afrikanske lederne diskuterer heftig hvordan de skal løse krisen som oppsto etter vårens kupp i det som var et av kontinentets mer stabile demokratier.

Den enorme ørkenen nord i Mali er overtatt av militante islamistgrupper, etter at de jaget ut sine tidligere allierte, tuaregopprørerne som de i vår kjempet side om side med mot maliske regjeringsstyrker.

— Situasjonen i Mali er blant de alvorligste utfordringene vårt kontinent står overfor, sier leder Jean Ping for AU-kommisjonen.

Strategi

AU har nå lagt fram en politisk og militær strategi med sikte på å sikre at den sivile regjeringen sør i Mali får tilbake makten etter kuppet 22. mars. Unionen ønsker seg en internasjonalt støttet sikkerhetsstyrke som vil få i oppdrag å gjenerobre Nord-Mali dersom opprørerne ikke trekker seg tilbake.

For å få til det, søker AU støtte fra FNs sikkerhetsråd. Sikkerhetsrådet oppmuntrer initiativet, men vil ikke støtte en militæroperasjon før afrikanske ledere legger fram en detaljert plan.

Frankrikes president François Hollande liker ideen om en militær inngripen mot islamistene innenfor AUs og FNs rammeverk. Men det er opp til afrikanerne når det skal skje, understreker han.

— I Sikkerhetsrådet arbeides det nå med en resolusjon som vil kunne muliggjøre nøyaktig en slik intervensjon, sier han.

3.300 soldater

I Addis Abeba gjentok Alassane Ouattara, Elfenbenskystens president og formann for AUs fred- og sikkerhetsråd, anmodningen til Sikkerhetsrådet om å fatte en resolusjon så raskt som mulig. En gruppe vestafrikanske land har sagt seg villig til å sende til sammen 3.300 soldater for å nedkjempe islamistene i Nord-Mali - forutsatt at de får mandatet fra FN.

Militæreksperter fra unionen er nå i Malis hovedstad Bamako for å diskutere strategien for en militærintervensjon med Malis væpnede styrker.

— Arbeidet er i gang, sier Ouattara.

Alvorlig trussel

Denne uken ble det klart at islamistene hadde drevet tuaregopprørerne, som ledet an i opprøret mot regimet i Bamako, fra alle kjerneområder nord i Mali. Den ivorianske presidenten fordømmer det han kaller «terroristgruppers forsøk på å skape et fristed og et koordineringssentrum for terrorisme nord i Mali».

Ifølge Ouattara samarbeider al-Qaida i islamsk Maghreb (AQIM) med andre militante islamistgrupper som Bevegelsen for enhet og hellig krig i Vest-Afrika (MUJAO), Boko Haram i Nigeria og al-Shabaab i Somalia.

— De utgjør en alvorlig trussel mot den regionale sikkerheten, sier han, og gjentar AUs standpunkt om ikke å forhandle med «terrorgrupper» i Nord-Mali.

AU-kommisjonens leder, Jean Ping, mener krisen setter Malis eksistens som nasjon på spill. Men landets territorielle integritet er det ingen tvil om, understreker Ramtane Lamamra, AUs freds- og sikkerhetskommissær.

— Afrika er fast bestemt på å gjøre alt det kan for å bevare landet, sier han.

Flere hundre tusen mennesker har flyktet fra Nord-Mali til nabolandene Niger, Burkina og Mauritania siden uroen brøt ut.