• ANKOMMER RETTEN: Teodora del Carmen Vasquez ankommer retten for høring i San Salvador, El Salvador. FOTO: Foto: JOSE CABEZAS, Reuters

Må sone lange straffer etter dødfødsel

Carmen, Ena, Teodora, Glenda og Cristina soner 10–30 år i fengsel for dødfødsler og aborter. Det er nesten dagligdags i El Salvador, hvor den katolske kirken står veldig sterkt.