Jula er ein raud sykkel

Julenissen kom med fly til Tallin i år. Gåvene var til dei som har aller minst grunn til å tru på nissen.