Truet med å kaste barn over bord

Asylsøkere om bord på en ferje fra Frankrike skal ha truet med å kaste sine barn over bord hvis de ikke fikk komme inn i Storbritannia, ifølge britiske myndigheter.