Tilsidesettelse av Solheim kan skade fredsmekling

Norges rolle som fredsmekler på Sri Lanka kan ha blitt langt vanskeligere etter tilsidesettelsen av Erik Solheim. Tamilgeriljaen mener Norge har brutt nøytraliteten som mekler.